Skip to main content

Filozofija jezika II


FFZG
Enrollment is Closed

Sadržaj

Uvodno predavanje i pregled kolegija, literature i obveza

Teorije značenja

Frege i lingvistički obrat

Russell i teorija određenih opisa

Wittgenstein: značenje kao uporaba, slijeđenje pravila

Wittgenstein i (ne)postojanje privatnog jezika

Kripke i skepticizam oko slijeđenja pravila

Jezična pragmatika: implikature i presupozicije

Austin i govorni činovi

Grice i razgovorne maksime

Filozofija jezika i suvremena lingvistika

Chomsky i generativna gramatika

Filozofija jezika i kognitivne znanosti

Filozofija jezika i umjetna inteligencija

Završna rasprava i napomene