Skip to main content

Metodologija znanstvenog rada 2021


ffzg
Enrollment is Closed

Kratki opis

Problem znanstvene metode; odabrana poglavlja logike relevantna za filozofiju znanosti; deduktivne metode; struktura znanosti: znanstveni zakoni, aksiomatski sustavi i znanstvene teorije; problem znanstvenog objašnjenja; ne-deduktivne metode: induktivne metode, račun vjerojatnosti; abdukcija i zaključak na najbolje objašnjenje; problem indukcije; demarkacija znanosti od ne-znanosti; problem razvoja znanosti; prirodne i društveno-humanističke znanosti.