Skip to main content

Filozofija znanosti 2024

ffzg

Naziv kolegija: Filozofija znanosti
Nastavnik: Davor Lauc

ECTS: 4 boda
Jezik: hrvatski
Trajanje: ljetni semestar, 2 sata nastave tjedno
Status: izboran
Oblik nastave: predavanje s raspravama i studenskim izlaganjima

Uvjeti za upis: nema
Cilj kolegija: Upoznati i usvojiti temeljne pojmove, probleme i metode filozofije znanosti i povezanih područja. Samostalno i kritički procjenjivati argumentaciju u suvremenim radovima filozofije znanosti. Upoznati osnovne probleme filozofija pojedinih znanosti. Osposobiti se za primjenu naučenog u samostalnom kritičkom procjenjivanju temeljnih problema pojedinih filozofije znanosti, te moći oblikovati i argumentirati vlastiti stav prema istim.

Korištene metode: predavanje, dijalog, rasprava, rad u skupinama, on-line vježbe i ocjenjivanje kolega
Studentske obveze:  kolokvij, studenski radovi
Način praćenja kvalitete i  uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa

Sadržaj kolegija

DIO I. Odabrani problemi filozofije znanosti

1.    Što je znanost?  Znanost i filozofija, znanost, ne-znanost i pseudoznanost: odnos filozofije i znanosti, epistemički status znanosti, problem demarkacije

2.    Zašto Mjesec ne padne na Zemlju?  Problem znanstvenog objašnjenja, prirodni zakoni i uzročnost, deduktivno-nomologički model, pragmatika objašnjenja i unifikacija

3.    Od čega se znanost sastoji? Struktura znanosti – pojmovi, zakoni i teorije, problem redukcionizma i unifikacije.

4.    Postoji li stvarno tamna tvar? Znanstveni realizam i antirealizam, instrumentalizam, opažljivi i neopažljivi entiteti, filozofski naturalizam

5.    Hoće li i sutra izaći Sunce? Problem indukcije, potvrdljivosti i filozofija vjerojatnosti

6.    Jesu li današnje teorije pogrešne kao i prošle? Razvoj znanosti, znanstvene revolucije i istraživački programi

DIO II. Filozofije znanosti

1.    Filozofije egzaktnih znanosti: Filozofija logike, filozofija matematike, filozofija vjerojatnosti

2.    Filozofije prirodnih znanosti: Filozofija fizike, filozofija biologije

3.    Filozofije društvenih znanosti: Filozofija psihologije, filozofija sociologije, filozofija ekonomije

4.    Filozofije tehničkih znanosti: Filozofija računarstva, filozofija umjetne inteligencije

5.    Filozofija humanističkih znanosti: Filozofija lingvistike i jezika, filozofija povijesti

Literatura:

Obvezna:

·         Balashov, Y., & Rosenberg, A. (2002). Philosophy of science: Contemporary readings. London: Routledge.

·         Allhoff, F. (2010). Philosophies of the sciences: A guide. Chichester, West Sussex, U.K: Wiley-Blackwell.

Preporučena:

·         Rosenberg, A. (2000). Philosophy of science: A contemporary introduction. London: Routledge.

·         Bird, A. (1998). Philosophy of science. London: UCL Press.

·         Psillos, S. (2007). Philosophy of science A-Z. Edinburgh: Edinburgh University Press.

·         Sarkar, S., & Pfeifer, J. (2006). The philosophy of science: An encyclopedia. New York: Routledge.

Enroll