Skip to main content

Logika, ontologija i semantički web


ffzg
Enrollment is Closed

Logika, ontologija i semantički web

Motivacija i uvod u semantički web: Tradicionalno, filozofi nakon školovanja traže zaposlenje u školstvu, ponekad u znanosti i medijima. Neki smatraju da je ovo područje nova prilika za filozofe, pa su skovali i slogan: „Filozofa u svaku organizaciju“. Ima i filozofa koji smatraju da će se zbog semantičkog weba ontologija odvojiti od filozofije i postati nezavisna znanost, po uzoru na npr. psihologiju u 19. stoljeću. U uvodnom dijelu seminara, prvih tri do četiri termina, razmatrat će se ti stavovi te analizirati osnovne ideje semantičkog weba, te dogovoriti raspored zaduženja.

Odabrane teme semantičkog weba: Semantičko modeliranje, RDF, RDF shema, OWL, SPARQL.

Logika i semantički web: Logika prvog reda i problem odlučivosti. Složenost postupka odlučivanja za slabije logike. Opisne logike. OWL i povezani logički sustavi. Tradicionalna logika, moderna logika i semantički web.

Ontologija i semantički web: Logika i ontologija (Frege, Russell, Wittgenstein); Eksternalistička i internalistička ontologija (Quine, Carnap, Putnam). Kritika logičke ontologije (B. Smith) Inženjerska ontologija.

Filozofija jezika i semantički web: Pojam i predmet, Problem definicije, Problem značenja. Problem osobnih imena. Problem neodređenosti prijevoda.

Filozofija znanosti i semantički web: Ontologije znanosti. Redukcionizam i enciklopedija ujedinjenih znanosti. Može li ontologija biti zasebna znanost?