Skip to main content

Filozofija i umjetna inteligencija (Seminar Logika i jezik)


ffzg
Enrollment is Closed

Naziv kolegija:

Logika i prirodni jezici: filozofija i umjetna inteligencija

Nastavnici:

Ines Skelac, Davor Lauc

ECTS:

3 boda

Jezik:

hrvatski

Trajanje:

ljetni semestar, 2 sata seminara tjedno

Status:

izboran

Oblik nastave:

seminar sa studenskim izlaganjima i raspravama

Studentske obveze:

jedno samostalno izlaganje, sudjelovanje u raspravama

Preduvjeti

Nema.

Course Staff

Course Staff Image #1

Davor Lauc

Course Staff Image #2

Ines Skleac